Compact Guide

Prawo jazdy

Informacje ogólne 0:03

Uzyskanie 0:05

W celu uzyskania prawa jazdy, należy złożyć wniosek w urzędzie właściwym do spraw prawa jazdy w miejscu zamieszkania. Do tego potrzebny jest akt urodzenia. Jeśli akt urodzenia nie jest dostępny, wystarczy też zezwolenie na pobyt wydane przez urząd imigracyjny.

Istnieją różne rodzaje licencji na prawo jazdy w zależności od rodzaju pojazdu silnikowego.

W szkole nauki jazdy odbywają się zarówno lekcje teoretyczne, jak i praktyczne. Dla uzyskania pierwszej licencji klasy B (pojazdy silnikowe do 3,5 tony), konieczne jest co najmniej 14 godzin teoretycznych i 12 specjalnych przejazdów. Aby otrzymać prawo jazdy, należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
Egzamin teoretyczny odbywa się na komputerze. Egzamin może być również składany w innym języku.

Pozbawienie 0:58

Naruszenie zasad ruchu drogowego może być karane grzywną, punktami oraz odebraniem prawa jazdy. Od 8 punktów prawo jazdy jest odbierane.

Dopuszczenie 1:15

Każdy, kto jeszcze nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech i przebywa tylko z wizytą, na przykład jako turysta, może korzystać z własnego prawa jazdy bezterminowo. Jeśli prawo jazdy nie zostało wydane w języku niemieckim, potrzebne będzie międzynarodowe prawo jazdy lub jego tłumaczenie. Tłumaczenie ważne jest 6 miesięcy.

W przypadku stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, możliwa jest jazda przez kolejne 6 miesięcy z własnym prawem jazdy. Po upływie tego czasu potrzebne będzie niemieckie prawo jazdy. Prosimy o terminowe przepisanie zagranicznego prawa jazdy w urzędzie właściwym do spraw prawa jazdy w miejscu zamieszkania. Prawa jazdy z krajów UE i EOG są ważne również w Niemczech i nie muszą być przepisywane, dopóki ich okres ważności nie wygasł.

Dla przepisania może być konieczne zdawanie ewentualnych egzaminów z teorii i praktyki.

Egzaminy nie dotyczą obywateli państw UE i EOG, i krajów z którymi istnieje porozumienie.