Compact Guide

با دوچرخه

قبل از حرکت [ 00:03 ]

دوچرخه بایستی از ایمنی وسایل نقلیه برخوردار باشد. دوچرخه به ترمز سالم، رکاب و یک زنگ احتیاج دارد. چراغ نیز خیلی مهم است. دوچرخه به چراغ جلو و عقب و همچنین باز تابنده احتیاج دارد. درجلو بایستی روی آن یک باز تابنده سفید و از عقب یک باز تابنده قرمز نصب باشد.

لاستیک یا پره چرخ بایستی باز تابنده باشند. در غیر اینصورت، بایستی در هر کدام از چرخها دو تا چشم گربه نصب شده باشد.

دوچرخه بدون این تجهیزات اجازه تردد در خیابان را ندارد. راهنمایی: خیلی از دوچرخه فروشی ها دوچرخه های مناسب دست دوم دارند. این دوچرخه ها مطمئن و قابل رانندگی به فروش میرسند.

لباس روشن یا در بهترین حالت لباس باز تابنده بپوشید، تا برای دیگر رانندگان خوب قابل رؤیت باشید. همچنین پیشنهاد می0شود، در حین دوچرخه سواری یک کلاه ایمنی بپوشید.

تحت تاثیر الکل، مواد مخدر و دارو رانندگی نکنید . این کار برای شما و دیگران خطرآفرین است و ضررهای حقوقی بدنبال خواهد داشت.

در حین دوچرخه سواری [ 01:32 ]

برای اینکه همیشه تعادل خود را حفظ کنید، با هر دو دست فرمان را بگیرید. وقتی می ایستید، خود را به وسایل نقلیه دیگر تکیه ندهید.

با یک دو چرخه فقط یک نفر میتواند دوچرخه سواری کند.

موقعی‌که یک کودک همراه دارید، به یک صندلی مخصوص کودک نیاز است. این صندلی بایستی در عقب روی باربند محکم نصب گردد. به غیر از آن یدک کش مخصوص کودک نیز موجود است.

وقتی با یک گروه دوچرخه سوار در راه هستید، پشت سر هم رانندگی کنید- نه کنار هم. راهنمایی: در حین دوچرخه سواری اجازه تلفن کردن و یا استفاده از تلفن همراه را ندارید. این عمل میتواند تصادف ایجاد کند و پیامد بدی داشته باشد. در حین رانندگی به دقت کامل نیاز دارید.

راههای دوچرخه [ 02:37 ]

دوچرخه سواران بزرگسال و با سن بیش از 10 سال بایستی در آلمان در راه دوچرخه رانندگی کنند. کودکان تا 8 سالگی بایستی از پیاده رو استفاده کنند. کودکان 8 تا 10 سال آزاد هستند، ازراه دوچرخه یا از پیاده رو استفاده کنند. کودک باید توانایی دوچرخه سواری ایمن را داشته باشد و در بهترین حالت دوره آموزش دوچرخه سواری را در دبستان با موفقیت به پایان رسانده باشد. راهنمایی: در اکثر شهرها مدارس راهنمایی رانندگی وجود دارد که در آنها میتوانید خود و فرزندانتان با دوچرخه زیر نظر راهنما تمرین کنید. اطلاعات بیشتر در فهرست قسمت اطلاعات موجود است.

زمانیکه تابلوی یک راه دوچرخه را دیدید , ، باید از راه موجود استفاده کنید. مگراین که موانعی راه را بسته باشند. در اینصورت اجازه دارید با احتیاط از خیابان استفاده کنید.

وقتی این تابلو (“راه مشترک دوچرخه سواری و پیاده”) را دیدید ، بدین معنی است که راه بین دوچرخه سواران و عابران پیاده تقسیم میشود. سنجیده رانندگی کنید و مواظب افرادی باشید که با پای پیاده در راه هستند.

وقتی این تابلو (“راه جدا گانه برای دوچرخه سواری و پیاده”) را دیدید دوچرخه سواران باید مسیری را استفاده کنند، که روی زمین علامت گذاری شده است.

در اتوبان ها و جاده های وسایل نقلیه دوچرخه سواری اکیداً ممنوع است.

در صورت مشاهده تابلوهای ذیل این ممنوعیت همچنین صدق میکند:
"راه عابرپیاده " ، "دوچرخه سواری ممنوع" ، "ممنوعیت برای تمامی وسایل نقلیه " .

این تابلو بدین معنی است که شما از دوچرخه پیاده شده و آن را هل دهید .

قوانین تردد [ 04:56 ]

قوانین تردد برای دوچرخه سواران مثل رانندگان اتوموبیل میباشد. قرمز یعنی "ایست" و باید ایستاد.

در یک چهار راه بدون چراغ راهنمایی یا بدون تابلوترتیب اولویت حرکت: کسی که ازسمت راست حرکت میکند حق تقدم دارد. بنابراین: "راست بر چپ حق تقدم دارد".

امنیت و علامت دست [ 05:25 ]

وقتی میخواهید مستقیم رانندگی کنید، حداقل یک متر از کنار فاصله خود را با اتومبیل های پارک شده حفظ کنید. دربهای اتومبیل ممکن است به شما اصابت کنند، مخصوصاً وقتی بدون توجه باز شوند.

به ورودی وخروجی های ماشین رو توجه داشته باشید. بعضی از رانندگان اتومبیل متوجه راه دوچرخه نمی شوند و هنگام خروج بیش از حد وارد مسیر دوچرخه میشوند.

موقعی‌که با دوچرخه در یک چهارراه، مستقیم می‌روید ممکن است وسایل نقلیه (اتوموبیل ها و بخصوص کامیون ها) که به سمت راست میپیچند در"زاویه کور"، شما را نبینند. راهنمایی: وقتی مطمئن نیستید که شما را دیده باشند یا خیر، بهتر است ترمز کرده و از حق تقدم خود صرفنظر کنید. همیشه فاصله کافی تا وسایل نقلیه دیگر را حفظ کنید. سر یک چراغ راهنمایی بهتر است پشت یک اتوبوس یا یک کامیون توقف کنید- نه در کنارش.

وقتی‌که میخواهید بپیچید، اول از روی شانه نگاه کنید تا تردد وسایل نقلیه را مشاهده کنید. با دست تان آشکاراٌ نشان دهید، که میخواهید مسیرتان را تغییر دهید. وقتیکه میخواهید به چپ بپیچید دست چپ ‌تان را بسمت چپ دراز کرده و زمانیکه به راست می‌روید، دست راست تان را دراز کنید.

این بخصوص مهم است تا دیگران متوجه مسیر شما شوند.

بطور مثال وقتی‌که در یک چهارراه قصد گردش به سمت راست دارید، به عابرین پیاده توجه کنید. آنها حق تقدم دارند.

با آرزوی رانندگی خوب برای شما!