Compact Guide

پای پیاده

با آمادگی خوب قبلی [00:02]

موقعیکه در خیابان حرکت می‌کنید، میبایستی کاملا قابل رؤیت باشید. بخصوص در هنگام تاریکی لباس های روشن یا منعکس کننده نور میتوانند حافظ امنیت شما باشند.

سعی کنید، سعی کنید، وقتی از تلفن همراه خود استفاده می‌کنید، بهتر است بایستید. موزیک را با صدای کم گوش کنید، تا به اندازه کافی متوجه محیط اطراف خود باشید.

پیاده رو ها [ 00:29]

در شهر همیشه از پیاده روها استفاده کنید.

مسیرهای خیابانی فقط برای حرکت ماشین، موتورسیکلت و دوچرخه در نظر گرفته شده اند.

بعضی مواقع اجازه برای دوچرخه سواری در پیاده روها داده شده، اما فقط با این تابلو: "راه مشترک پیاده و دوچرخه" . در این راهها باید به دوچرخه سواران توجه داشته باشید.

در خیلی از شهرها راه های جداگانه برای دوچرخه سواری و پیاده روی موجود است. این را از علامتهای روی زمین تشخیص میدهید و از این تابلو: "راه های جداگانه پیاده و دوچرخه" .

توجه داشته باشید که در مسیر راه دوچرخه پیاده روی نکنید، زیرا بدینوسیله هم خود و هم دوچرخه سوار را به خطر می‌اندازید. یادآوری: هر چه فاصله خود را تا خیابان یا تا راه دوچرخه بیشتر نگاه داریم، بهتر است. وقتی از پیاده رو طرف راست استفاده می‌کنید، حتی المقدور ازسمت راست حرکت کنید.

گاهی ما بین دو شهر راهی برای پیاده رو در مسیر جاده وجود ندارد. در اینصورت از طرف چپ حرکت کنید. بدین ترتیب میتوانید ماشین ها، موتورسیکلت ها و دوچرخه هایی را که از جلو می آیند، خوب رؤیت کنید. در اینجا نیز حداکثرفاصله با خیابان را حفظ کنید. مهم: کسی که پیاده می‌رود، اجازه ورود به اتوبانها و جاده های اتومبیل رو را ندارد. کسی که این ممنوعیت را نادیده بگیرد، با خطر مرگ روبرو میشود.

مناطق پیاده رو [ 01:59]

وقتی چنین تابلویی را دیدید، در منطقه پیاده رو می‌باشید. در این مناطق اولویت با عابران میباشد ، با وجود این مواظب باشید. با این وجود تابلوهای دیگری میتوانند یادآورباشند، که ماشینهای تحویل اجناس و دوچرخه ها هم در این مناطق اجازه رانندگی را دارند. در این صورت بیشتر مواظب باشید.

این تابلو اغلب در مناطق مسکونی قابل رؤیت میباشد. در این مناطق کودکان در خیابان اجازه بازی کردن دارند وعابران پیاده میتوانند از تمام خیابان استفاده کنند. اما اجازه سد راه وسایل نقلیه را ندارند. اتوموبیل ها فقط با سرعت قدم زدن (4-6 کیلومتر در ساعت) اجازه حرکت دارند. با این وجود مواظب باشید.

عبور از خیابان [ 02:47]

وقتی از خیابانی عبور می‌کنید، از چراغ راهنمایی استفاده کنید. هنگام چراغ قرمز: "ایست! به خیابان وارد نشوید." هنگام چراغ سبز: " اجازه دارید از خیابان عبور کنید، اما مواظب باشید."

وقتی هنگام چراغ سبز وارد خیابان شدید و چراغ قرمز می‌شود، نایستید. بحرکت تان تا آن طرف خیابان ادامه دهید. اگر به محل ایستادن در وسط خیابان رسیدید، صبر کنید، تا چراغ دوباره سبز شود.

وقثی با پای پیاده در راه هستید، می‌توانید همچنین غالباً از خط کشی عابر پیاده استفاده کنید. اینجا عابرین پیاده در آلمان حق تقدم دارند، اما باید مشخصاً نشان دهید که میخواهید عبور کنید. زمانی از خط کشی عابرپیاده عبورکنید، که کاملاً مطمئن هستید، خیابان آزاد است یا وسایل نقلیه برای شما توقف کرده اند. یادآوری: وقتی صدای آژیری را می‌شنوید و یا یک چراغ آبی چشمک زن را می‌بینید، بایستی ماشین های پلیس، آتش نشانی، آمبولانس یا وسایل نقلیه عملیاتی را در هر صورت اجازه عبور دهید. در این صورت بایستی با وجود چراغ سبز یا در خط کشی عابر پیاده منتظر بمانید.

یک محل ایستادن در وسط خیابان، عبور از خیابان را راحت تر میکند. بر خلاف خط کشی عابر پیاده نبایستی اتوموبیل ها، موتورسیکلت ها یا دوچرخه ها اینجا توقف کنند. عابرین پیاده حق تقدم ندارند.

وقتی میخواهید از خیابانی عبور کنید، همیشه اول یک چراغ عابر پیاده، یک خط کشی عابر پیاده یا یک محل ایستادن در وسط خیابان را پیدا کنید. اگر هیچکدام از اینها در نزدیکی نیستند، اطمینان حاصل کنید که خیابان آزاد است. به چپ نگاه کنید، سپس به راست و دوباره به چپ نگاه کنید. از کوتاه ترین راه برای رفتن به آن طرف خیابان استفاده کنید. یادآوری: وقتی می‌خواهید از بین ماشین های پارک شده عبور کنید، خطر تهدید میکند. در این حالت شما از طرف کامیون ها و اتومبیل ها قابل رؤیت نیستید. وقتی یک محل آزاد برای عبور از خیابان موجود است، از آن استفاده کنید.

آمار نشان میدهد عابرین پیاده در آلمان از امنیت زیادی برخوردارهستند. با این وجود هر لحظه هوشیار باشید و خطر نکنید.