Compact Guide

گواهینامه رانندگی

اطلاعات کلی 0:03

دریافت 0:05

اگر مایل به گرفتن گواهینامه رانندگی هستید، باید در اداره راهنمایی و رانندگی محل اقامتتان آنرا درخواست کنید. برای دریافت گواهینامه احتیاج به شناسنامه دارید. اگر شناسنامه تان موجود نیست، برگ اقامت از اداره اتباع خارجی کافیست.

نسبت به نوع وسیله نقلیه، گواهینامه های مختلفی موجود است.

درآموزشگاه تعلیم رانندگی هم درس تئوری و هم درس عملی برگزار میگردد. برای فراگیری رده ب (وسائل نقلیه تا 3,5 تن) حداقل 14 ساعت به درس تئوری و 12 ساعت به تعلیم رانندگی اختصاصی داده میشود. شما برای دریافت گواهینامه رانندگی باید امتحان تئوری و امتحان عملی را با موفقیت بگذرانید.
امتحان تئوری با کامپیوتر انجام میگیرد. این امتحان میتواند به زبان های دیگر نیز انجام گیرد.

محرومیت 0:58

نقض قوانین رانندگی می تواند با یک جریمه نقدی،امتیاز منفی و یا ضبط گواهینامه رانندگی مجازات شود. با داشتن بیش از 8 امتیاز منفی گواهینامه رانندگی مصادره می شود.

ارزشیا بی 1:15

کسی که هنوز محل اقامت ثابتی در آلمان ندارد و فقط میهمان می باشد، بطور مثال بعنوان توریست میتواند ازگواهینامه اش بصورت نامحدود استفاده کند. اگر گواهینامه به آلمانی صادر نشده است، به یک گواهینامه بین المللی یا ترجمه آن نیاز است. این ترجمه بمدت 6 ماه معتبراست.

زمانیکه محل سکونت شما درآلمان قانوناُ به ثبت رسیده باشد شما اجازه دارید بمدت 6 ماه با گواهینامه تان رانندگی کنید. بعد از آن احتیاج به گواهینامه آلمانی دارید. لطفآ برای تعویض گواهی رانندگی خارجی تان در اداره راهنمایی و رانندگی محل اقامتتان بموقع اقدام نمائید. گواهینامه های رانندگی از کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای اقتصاد مشترک اروپا در آلمان معتبرهستند و زمانی باید تعویض شوند که تاریخ اعتبار ملیشان منقضی گشته باشد.

برای تعویض احتمالا باید امتحان تئوری و امتحان عملی بدهید.

امتحان برای کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای اقتصاد مشترک اروپا و همچنین کشورهائیکه با آنها توافق نامه یی موجود است الزامی نیست.