Compact Guide

استفاده از وسایل نقلیه شهری

وسایل نقلیه شهری کدامند؟ [0:03]

بعنوان وسایل نقلیه شهری میتوانید از اتوبوس و قطار استفاده کنید. در شهرهای بزرگ نیز مترو و تراموا در اختیارتان قرار دارد.

قطارهای نقلیه شهری مترو و قطارهای محلی میباشند. قطارهای ICE و IC - قطارهای سفید خاکستری با نوار قرمز- به قطارهای شهری تعلق ندارند. آنها متعلق به وسایل نقلیه راه دور میباشند.

خرید بلیط [00:36]

برای هر سفر بایستی یک بلیط معتبر به همراه داشته باشید.

میتوانید ازانواع بلیط های مختلف انتخاب کنید: اگر میخواهید فقط یک مسیر را طی کنید، یک بلیط تک سفره خریداری کنید. اگر مایلید برای یک ماه از وسایل نقلیه شهری استفاده کنید، کارت ماهانه خریداری کنید شهرها و موسسات حمل ونقل مختلف بلیط‌های مختلفی ارائه میدهند.

طرز دریافت بلیط: [01:05]

از دستگاه های خودکار فروش ، بطور مثال در ایستگاه های قطار یا در ایستگاه های مترو یا شخصاً از مراکز خرید بلیط. دراتوبوس ها میتوانید از راننده نیز بلیط خریداری کنید. در بعضی از ترامواها دستگاه خودکارفروش بلیط موجود است. راهنمایی: قبل از هر بار سوارشدن با کمال آرامش کسب اطلاع نمایید، چه بلیطی نیاز دارید و آن را از قبل خریداری فرمایید  

باطل کردن بلیط [01:34]

خیلی از بلیط ها میبایستی قبل از حرکت باطل گردند. این مورد در قسمت کناری بلیط قابل رویت میباشد بدین منظور دستگاههای مهر خودکار در ایستگاه ها، دراتوبوس ها و ترموا موجود میباشد راهنمایی: وقتی مطمئن نیستید، کدام بلیط را برای کدام مسیر احتیاج دارید، از کارمندان مراکز خرید بلیط سوال نمایید. آنها با کمال میل کمکتان میکنند.  

به سوی حرکت [02:05]

ایستگاه های اتوبوس را از این تابلو تشخیص می‌دهید:
ورودی به یک مترو را از این تابلو تشخیص می‌دهید:
نشان دهنده یک ایستگاه تراموا میباشد.

اجاره ورود به خطوط ریلی مترو و تراموا را ندارید. این عمل خطرناک وقابل مجازات است.

میتوانید از روی ریل تراموا در مناطق مناسب عبور کنید. اما مواظب باشید، که ترامواها با صدای آرام حرکت میکنند و خط ترمزشان طولانیست.

سوار و پیاده شدن فقط در ایستگاه های در نظر گرفته شده ممکن میباشد. قطارها، متروها و تراموها در هر ایستگاه تعیین شده توقف دارند. مهم: در حین سوار و پیاده شدن با دقت باشید. تلفن همراه یا گوش کردن موزیک میتوانند حواس شما را پرت کرده و موجب تصادف گردند.

سوار شدن [03:03]

در حین انتظار، فاصله کافی خود را تا خطوط حرکتی و در زمان ورود اتوبوس ها و ترامواها به ایستگاه حفظ نمایید.

قبل از سوار شدن منتظر بمانید تاهمه مسافرینی که قصد پیاده شدن دارند، پیاده شوند. وقتی جای خالی برای نشستن نیست، خود را در حین حرکت محکم نگاه دارید.

پیاده شدن [03:27]

در اتوبوس ها میتوانید دکمه ایست را به قصد اطلاع به راننده فعال کنید که شما در ایستگاه بعدی پیاده خواهید شد. صبر کنید تا اتوبوس یا قطار در ایستگاه توقف کند. باز شدن درها تا چند ثانیه طول میکشد.

لطفا به خود و فرزندانتان توجه داشته باشید.

بطور کلی وسایل نقلیه عمومی مطمئن و حافظ محیط زیست میباشند.

در راه با وسایل نقلیه راه دور [03:58]

وقتی قصد یک سفر طولانی را دارید، قطارها و اتوبوس های راه دور در اختیارتان میباشند. شما میتوانید بلیط خود را از طریق اینترنت www.bahn.de، www.fernbusse.de آژانس مسافرتی یا در ایستگاه قطار تهیه نمایید.
برنامه ها و ارتباطات حرکتی در اپ تلفن همراه " DB Navigator " و یا "Busliniensuche" موجود میباشد.

Mini German Lesson

?Wie komme ich bitte zum Bahnhof [چگونه به ایستگاه را دریافت کنم؟]

?Entschuldigung. Wissen Sie, wo der Bus abfährt [با عرض پوزش. آیا می دانید که در آن برگ اتوبوس؟]

?Kennen Sie den Weg zur U-Bahn [شما می دانید راه به مترو؟]

?Könnten Sie mir bitte mit dem Kinderwagen helfen [آیا می توانید لطفا به من کمک با پرسه زن؟]